การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อสนับสนุนบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์

บุคคล
- นักเรียนตั้งแต่อนุบาล(3ปี)ไม่เกิน 18ปีบริบูรณ์ คนละ 20 บาท
- ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
-ชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท
-ทหารเรือนอกเครื่องแบบแสดงบัตรประจำตัว 30 บาท

ยกเว้น เด็กความสูงไม่เกิน 110 ซม.

การเดินทางไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติเกาะแสมสาร ( ข้ามเกาะแสมสาร )

- ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท
- เด็กตั้งแต่ 3ปีขึ้นไปไม่เกิน 18ปีบริบูรณ์คนละ 220 บาท ( อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- ชาวต่างชาติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนละ 600 บาท*** ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ขอปรับแพ็คเกจเข้าชมเกาะแสมสารจาก ราคา 250 บาท เป็นราคา 300 บาท ทั้งนี้ได้นำบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯมารวมเป็นแพ็คเกจเดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมเกาะแสมสารได้ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อประสานงาน โทร. 038-432475 , 038-432473 /

Email : tis-museum@hotmail.com

นำชมเส้นทางเดินธรรมชาติ ไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำหรับค่าย เรามีที่พักบริเวณพิพิธภัณฑ์ฯ สะดวก สะอาด ปลอดภัย

หมายเหตุ มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลความปลอดภัยระหว่างเล่นน้ำดูปะการัง

 
     
   
 
       
       
       
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.