ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2551 คณะเจ้าหน้าที่บริษัทไทยประกันชีวิตจำนวน 37 คน พี่เลี้ยงอาสาสมัครจำนวน 40 คน เจ้าหน้าที่จากบ้านโฮมฮักจำนวน 3 คนและน้องๆ บ้านโฮมฮักจำนวน 40 คนได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในนามของโครงการ “หนึ่งคนให้...หลายคนรับกับไทยประกันชีวิต ฮักน้อง...บ้านโฮมฮัก”
ในการจัดกิจกรรมคณะเจ้าหน้าที่ และพี่เลี้ยงได้ดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิด คอยให้คำแนะนำและอธิบายความรู้ต่างๆ ในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้ง 3 หลัง การศึกษาทรัพยากรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนการเดินทางไปเกาะแสมสาร เพื่อศึกษาทรัพยากรกายภาพและชีวภาพจากยอดเขา ถึงใต้ทะเลอีกด้วย

 
         
     
   
     
     
     
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.