วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่จาก Mead and Johnson Nutrition Thailand จำนวน 30 คน นำโดย คุณมานิต ศรีปราบ ผู้จัดการอาวุโส  ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมปลูกพรรณไม้ป่าชายเลนจำนวน 300 ต้นบริเวณพื้นที่ศึกษาธรรมชาติวิทยาป่าชายเลน อพ.สธ. – ทร.

 
         
     

         
    
    
    
    

 
     


 

 
     
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.