ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ คณะนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔๗ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑ เรื่อง ปลิงทะเลและเม่นทะเล โดยมี ผศ.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ วิทยากรจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณะนักเรียนยังได้ไปชมความงามของระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณเกาะปลาหมึก และได้รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

__small.jpg photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg
photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg photo13_small.jpg photo14_small.jpg
photo15_small.jpg photo16_small.jpg ___small.jpg photo17_small.jpg photo18_small.jpg

Back to Homepage :  Photo album created with Web Album Generator