การจองกิจกรรมค่าย
 
 
กิจกรรมค่าย
 
     

- สามารถติดต่อจองค่ายได้ที่เบอร์ 038-432473

- หลังจากติดต่อจองค่ายกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินค่ามัดจำค่าย 5,000 บาทเข้าบัญชี พิพิธภัณฑ์ฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากทำการจอง

- ส่งหนังสือขออนุมัติจัดทำค่ายให้ทางพิพิธภัณฑ์ได้ทันทีหลังจากจองค่ายแล้ว หรือ อย่างช้า 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันค่าย

- รายละเอียดต่างๆ คลิก หรือติดต่อเจ้าหน้าที่จัดทำค่ายโดยตรง

 
         
     
 
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.