สิงหาคม 2565

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 

1

2

3

กิจกรรมค่าย

4

กิจกรรมค่าย

5

กิจกรรมค่าย

6

7

8

9

กิจกรรมค่าย

10

กิจกรรมค่าย

11

กิจกรรมค่าย

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

กิจกรรมค่าย

23

กิจกรรมค่าย

24

กิจกรรมค่าย

25

26

กิจกรรมค่าย

27

กิจกรรมค่าย

28

กิจกรรมค่าย

29

30

31

 

 

 

             

กิจกรรมค่าย

3-5 ร.ร.เทพสิรินทร์ จ.สมุทรปราการ

9-10 ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.กาฬสินธุ์

22-24 ร.ร.อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์

26-28 ร.ร.วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

 

TIS-MUSEUM.ORG