รกฏาคม 2565

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 

 

 

 

 

1

กิจกรรมค่าย

2

กิจกรรมค่าย

3

4

กิจกรรมค่าย

5

กิจกรรมค่าย

6

กิจกรรมค่าย

7

8

9

10

11

กิจกรรมค่าย

12

กิจกรรมค่าย

13

กิจกรรมค่าย

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

กิจกรรมค่าย

26

กิจกรรมค่าย

27

กิจกรรมค่าย

28 29 30

31

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมค่าย

30 มิ.ย. - 2 ก.ค. ร.ร.นวมินทราชูทิศ(หอวัง)

4-6 ร.ร.อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์

11-13 ร.ร.ขุนหาญพิทยาสรรพ์ จ.ศรีสะเกษ

25-27 ร.ร.อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

TIS-MUSEUM.ORG