มิถุนายน 2565

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

 

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

กิจกรรมค่าย

17

กิจกรรมค่าย

18

กิจกรรมค่าย

19

20

21

22

23

24

25

26

กิจกรรมค่าย

27

กิจกรรมค่าย

28

กิจกรรมค่าย

29

30

กิจกรรมค่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมค่าย

16-18 ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรพ์

26-28 ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรพ

30 มิ.ย.-2 ก.ค. ร.ร.นวมินทราชูทิศ(หอวัง)

 

 

 

 

TIS-MUSEUM.ORG