มีนาคม 2565

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

 

1

2

กิจกรรมค่าย

3

กิจกรรมค่าย

4

กิจกรรมค่าย

5

6

7

8

9

10

11

กิจกรรมค่าย

12

กิจกรรมค่าย

13

กิจกรรมค่าย

14

15

กิจกรรมค่าย

16

กิจกรรมค่าย

17

กิจกรรมค่าย

18

19

20

21

22

23

กิจกรรมค่าย

24

กิจกรรมค่าย

25

กิจกรรมค่าย

26

กิจกรรมค่าย

27

กิจกรรมค่าย

28

29

กิจกรรมค่าย

30

กิจกรรมค่าย

31

กิจกรรมค่าย

   

 

 

 

 

 

กิจกรรมค่าย

2-4 ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม

11-13 ร.ร.เขื่องใน

15-17 ร.ร.แกลงวิทยสถาวร

23-25 ร.ร.สาธิต

26-27 ร.ร.เดชอุดม

29-31 ร.ร.ปักธงชัย

คณะเยี่ยมชม

 

 

 

TIS-MUSEUM.ORG