.............................................................................................................

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553  คณะเจ้าหน้าที่จาก Mead and Johnson Nutrition Thailand
จำนวน
30 คน นำโดย คุณมานิต ศรีปราบ ผู้จัดการอาวุโส  ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุน
การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน
จำนวน
300 ต้น บริเวณพื้นที่ศึกษาธรรมชาติวิทยาป่าชายเลน อพ.สธ. – ทร.

ประมวลภาพ
    .............................................................................................................

  พลเรือโท ไพโรจน์ แก่นสาร นำคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด
(ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในโอกาสนี้ ผู้จัดการบริษัทได้มอบเงิน
เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยอีกด้วย
 
     
     
     
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.