มหัศจรรย์ธรรมชาติ
ตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน
เกาะแสมสาร
ป้อนอาหารเต่า

ทรัพยากรทะเลที่สวยงาม

มีเหยื่อมาป้อน งับๆ

มะเหมี่ยว..น่ารักอ่ะ

  ตัวอะไร..อ๋อ! ค้างคาว คลิ๊ก

 
       
   

ปะการังฟอกขาว

ปรับราคา

ข้ามเกาะใหม่

 
   

เบอร์โทร

 
   

 
   

กิจกรรมบนเกาะแสมสาร

 
       
   

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่บนเขาหมาจอ  ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่เปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน..  จัดเก็บค่าชมดังนี้

- ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท

- เด็กอายุตั้งแต่ 3ปีไม่เกิน 15ปีบริบูรณ์ คนละ20 บาท

- ชาวต่างชาติ 100 บาท

- ทหารเรือนอกเครื่องแบบแสดงบัตรประจำตัว 30 บาท

*** ยกเว้นค่าเยี่ยมชมสำหรับเด็กเล็กความสูงไม่เกิน 110 ซม.

 
       
   
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน" และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (Thai Island and Sea Natural History Museum) บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550  

:
ประมวลภาพ    ผู้ร่วมสนับสนุนฯ

 
    ................................................................................................................  
 
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ"  ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในโอกาสนี้ พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
    ................................................................................................................  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับอาจารย์และนักเรียน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

 
   
 
    ..............................................................................................................  
มทร.พระนคร   ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับอาจารย์และนักเรียนจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
   
 
    ..............................................................................................................  
อบต.วังไม้ขอน   ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2559 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทะเลสำหรับเจ้าหน้าที่์และนักเรียน อบต.วังไม้ขอน จ.สุโขทัย
   
 
    ................................................................................................................  
ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม  
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับคณะ สำหรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 
    ................................................................................................................  
ร.ร.วิสุทธรังษี  
ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 พิพิธภัณฑ์ธรรม