แผนดำเนินงาน

มหัศจรรย์ธรรมชาติ
ตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน
เกาะแสมสาร
ป้อนอาหารเต่า

ทรัพยากรทะเลที่สวยงาม

มีเหยื่อมาป้อน งับๆ

มะเหมี่ยว..น่ารักอ่ะ

  ตัวอะไร..อ๋อ! ค้างคาว คลิ๊ก

 
       
   

facebook

ปรับราคา

ข้ามเกาะใหม่

 
   

เบอร์โทร

 
   

 
   

 
       
   

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่บนเขาหมาจอ  ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่เปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน..  จัดเก็บค่าชมดังนี้

- ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท

- เด็กอายุตั้งแต่ 3ปีไม่เกิน 18ปีบริบูรณ์ คนละ20 บาท

- ชาวต่างชาติ 100 บาท

- ทหารเรือนอกเครื่องแบบแสดงบัตรประจำตัว 30 บาท

*** ยกเว้นค่าเยี่ยมชมสำหรับเด็กเล็กความสูงไม่เกิน 110 ซม.

 
       
   
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน" และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (Thai Island and Sea Natural History Museum) บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550  

:
ประมวลภาพ    ผู้ร่วมสนับสนุนฯ

 
    ................................................................................................................  
  พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผบ.กร./ รองประธานกรรมการการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ (อพ.สธ. - ทร.)
ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล
โดยมี พล.ร.ต. ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. / รองหัวหน้าคณะทำงานฯ ให้การต้อนรับ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๕
    ................................................................................................................  
 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ให้การต้อนรับ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อดีดปลัดกลาโหม ในการเยี่ยมชมเกาะแสมสาร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

 
    ..............................................................................................................  
คณะ   ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ให้การต้อนรับ พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล ผู้อำนวยการสำนักการฝึกและฝึกอบรม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กทม. และคณะ ในการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมี นาวาเอกณรงค์ นุสุวรรณ ให้การต้อนรับ
   
 
    ..............................................................................................................  
PBS   ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ให้การต้อนรับคณะจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ในการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   
 

 

PBS

 

.

ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ให้การต้อนรับ นาวาเอก สุขสันต์ สื่อสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และคณะ ในการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมี นาวาเอกณรงค์ นุสุวรรณ ให้การต้อนรับ

 
 
 
    ................................................................................................................  
 

 

 
       
 
 
   
 
   
 
     
   
 
     
       
     

คณะสำรวจในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ประกอบไปด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันในฐานะ "คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ." และยังมี "คณะวิทยปฏิบัติการ" ซึ่งเป็นคณะทหารจากกองทัพเรือ จุดหมายของการสำรวจและวิจัย อยู่ที่การอนุรักษ์และพัฒนาฐานคุณธรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้แจ้งในธรรมชาติแห่งชีวิต" ความเกี่ยวพันและเกื้อกูลกัน อันจะนำไปสู่ความรัก ความเมตตา ความรักความเข้าใจในชีวิต เบื้องหลังความสำเร็จของการสำรวจหรือการทำงานวิจัยแต่ละชิ้นเป็นมาอย่างไร ? และกว่าจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาในแต่ละสาขา นักวิจัยแต่ละท่านมีแรงบันดาลใจอะไร ? ในการค้นหาความจริงความแห่งธรรมชาติ 
เชิญค้นหา และติดตาม

       
   
     
       
 

 

ปะการัง ... สัตว์ป่าคุ้มครอง !!

หลายท่านอาจไม่ทราบว่าปะการังเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ห้ามล่า ห้ามทำอันตราย ห้ามครอบครอง ห้ามค้า หรือเพาะพันธุ์โดยมิได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับหนักเบาตามฐานความผิด..กระนั้น เราก็ยังเห็นปะการังไปปรากฏในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการสะสมและการค้าอยู่บ่อย

  อ่านต่อ รวมเกร็ดความรู้

       
   
     
       
 

ขอบคุณภาพจากคุณ
3
KKK EOS @ PANTIP

 

เชิญชวนให้สมาชิกชมรมฯ ชาวพิธภัณฑ์ฯ และชาวค่าย หรือทุกท่านที่สนใจ มาขียนเล่าในสิ่งที่คิดว่าอยากเล่าอยากถ่ายทอด จะเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้ ในแง่มุมต่างๆ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กันอีกทางหนึ่งด้วย

ผ่านไปสามเรื่องเล่า จากชาวเรา วันนี้มาฟังชาวเขา ไม่ใช่ที่อยู่บนดอยนะคะ ชาวเขาในที่นี้หมายถึงผู้ที่เคยไปเยือนพิพิธภัณฑ์ฯ ของเราและกลับมาเล่าสู่กันฟังด้วยเนื้อหาสาระและภาพประกอบที่สวยงาม แอบไปอ่านมา เห็นถ่ายภาพได้สวยงามมาก ก็แน่หละ..เพราะที่นั่นเป็นห้องสำหรับคนรักการถ่ายภาพ เห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะนำมาเผยแพร่ในมุมเรื่องเล่าของเรา ขอขอบคุณผู้เล่าจากห้อง Blue Planet ณ เว็บไซต์พันทิพดอทคอมเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ตามไปอ่านกันค่ะ ..

  ยามเมื่อสายลมพัดหวล ...
เกาะแสมสาร เกาะแห่งการอนุรักษ์ กับตำนานบทใหม่
ตอน 1  ตอน 2  ตอน 3   รวมเรื่องเล่า
 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

 

 

 

 

 

     
   
   
 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
     
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.